สิว

ผมร่วง ผมบาง ถ้าไม่ปลูกผมแล้วทำอะไรได้บ้าง?

ผมร่วง ผมบาง ถ้าไม่ปลูกผมแล้วทำอะไรได้บ้าง?

ผมร่วง ผมบาง ถ้าไม่ปลูกผมแล้วทำอะไรได้บ้าง?

สวยจากภายในจนใครๆต้องหันมามอง