การันตีคุณภาพ ด้วยรางวัล “The Star of Excellence Awards 2019” 1 ใน 15 คลินิกที่มียอดใช้บริการ Ulthera สูงที่สุดในประเทศไทย มอบให้โดย Merz Aesthetics บริษัทนำเข้า Ulthera ของแท้แห่งเดียวในประเทศไทย รางวัลนี้สะท้อนถึงคุณภาพในการให้บริการและความเชื่อมั่น ความไว้วางใจที่ลูกค้าทุกท่านมอบให้กับเรา ทำให้เราติดอันดับคลินิกที่มียอดสั่งหัว Ulthera มากที่สุด”

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ. พิชยา อนะวัชพงษ์
CEO / Founder

xxxxxxx

พญ. แพรวพธู บุญคุ้ม
Marketing Director

xxxxxxx

พญ. วรภา ลีลาพฤทธิ์
Public Relations

xxxxxxx

นพ. นพัช วุฒิธรรมคณาพร
Customer Support

xxxxxxx

นพ. กนกศักดิ์ จงใจภักดิ์
Customer Support

xxxxxxx

Upload Image...