Immune strength

  • ช่วยเน้นบำรุงเซลล์ระบบประสาท บำรุงสมอง 
  • ชะลอความเสื่อมของร่างกาย 
  • กระตุ้นการฟื้นฟูของตับ 
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  • ฟื้นฟูร่างกาย มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้มข้น
  • กระตุ้นให้ผลิตสารกลูตาไทโอน

ต้องทำการรักษากี่ครั้งถึงจะเห็นผล ?

    เพียงการรักษาแค่ 4 ครั้ง โดยมีระยะห่างระหว่างการรักษา 7-10 วัน คุณจะค่อยๆสังเกตเห็นผลการรักษาทีละน้อย และจะเห็นผลอย่างชัดเจนหลังการรักษาในคร้งสุดท้ายประมาณ 2 เดือน

*จากการทดลองในอาสาสมัคร 24 คน ที่ทำการรักษา พบว่าผิวหนังที่หย่อนคล้อยและริ้วรอยลดลงถึง 35%