Cell booster

  • ช่วยเน้นบำรุงเซลล์ระบบประสาท บำรุงสมอง
  • ชะลอความเสื่อมของร่างกาย
  • กระตุ้นการฟื้นฟูของตับ
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  • ฟื้นฟูร่างกาย