Immune strength

  • ช่วยเน้นบำรุงเซลล์ระบบประสาท บำรุงสมอง 
  • ชะลอความเสื่อมของร่างกาย 
  • กระตุ้นการฟื้นฟูของตับ 
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  • ฟื้นฟูร่างกาย มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้มข้น
  • กระตุ้นให้ผลิตสารกลูตาไทโอน