Ulthera

เป็นเครื่องมือที่ใช้คลื่นเสียง ในการยกกระชับผิวหน้าที่หย่อนคล้อย โดยการรักษาด้วย คลื่นอัลตราซาวด์ชนิดเจาะจงที่มีความถี่สูง และแม่นยำ Focused Ultrasound ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นความร้อนจุดเล็กๆ ลงลึกสู่ใต้ชั้นผิวหนัง มุ่งเป้าหมายสู่ชั้นเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อส่วนบน SMAS เพื่อกระตุ้นให้มีการจัดเรียง และเกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในชั้น SMAS และที่สำคัญยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ Ulthera เป็นการรักษาแบบ Non-invasive ที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องใช้เข็ม ไม่ทำให้เจ็บตัว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับผิวบริเวณข้างเคียง จึงทำให้มีความปลอดภัยสูง

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Youtube Chanel

Promotion