พริวิเลจคลินิกเป็นคลินิกแรกๆ ที่ได้นำเทคนิคการรักษาแบบใหม่ล่าสุด SEE – PLAN – TREAT (SPT) เข้ามาใช้ดูแลคนไข้ทุกเคส

จุดเด่นของเทคนิคนี้ คือ การออกแบบการรักษาให้เฉพาะเจาะจงกับบุคคลนั้นๆ โดยจะมีการ Scan ทั่วใบหน้า จากนั้นจะทำ Mapping ใบหน้าโดยละเอียด เพื่อให้สามารถเลือกใช้หัว Transducer ให้ตรงกับความลึกที่ต้องการในตำแหน่งต่างๆบนใบหน้าซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เปรียบเสมือนการตัดเสื้อให้พอดีตัว จึงทำให้ผลการรักษาแม่นยำมากยิ่งขึ้น และ คนไข้ก็จะรู้สึกเจ็บน้อยลง

How does Ulthera SPT work?

Beautiful with sound, lifting and tightening without surgery. no needle needed It is an ultrasound technology in lifting and tightening. To help restore collagen to your face, eyebrows, chin, neck and décolleté, stimulate your collagen production.

It focuses on the layers of the skin as surgeons perform revision surgery in plastic surgery. but does not require surgery, does not use needles or destroys the skin layer in any way

This energy stimulates the body. natural response to help stimulate the creation of new collagen and help restore weak collagen to be strong liven up

Some clients are able to see initial results immediately after the procedure. But noticeable results will appear within 2-3 months as new collagen is formed gradually. Lift and tighten the skin on the face and neck. as well as making the skin around the dune smoother

Who is Ulthera SPT suitable for?

Ulthera SPT is suitable for those who want to adjust the face frame to be slim and clear. People with sagging skin that is not firm Those who want to adjust the skin to look younger

Advantages of Ulthera SPT

Before & After / Review

กรุณากรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ