Combination Laser

     เลเซอร์ทั่วใบหน้า 2 เครื่อง  คือการทำเลเซอร์ทั่วใบหน้าโดยใช้เครื่องเลเซอร์ 2 เครื่องในครั้งเดียวกัน เพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกปัญหาผิวพรรณ โดย แพทย์จะวิเคราะห์สภาพปัญหาผิวพรรณ ของแต่ละคน และให้คำแนะนำเลือกเครื่องที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง อัตราค่าบริการเลเซอร์ 2 เครื่อง (เลือก 2 เครื่องจากทั้งหมด Laser Genesis, Q-switched Nd:YAG, YAG hair removal, IPL)