Transdermal Drugs Delivery (TDD)

     ผลักยาด้วยคลื่นวิทยุความถี่ 3 ล้านครั้งต่อวินาที เพื่อให้สามารถบำรุงได้ลึกขึ้น เลือกใช้กลุ่มยาตามสภาพผิว